Zavedení autonomních technologií ve společnosti SYKORA, spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SYKORA, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014258
Zahájení projektu: 21. 9. 2018
Ukončení projektu: 29. 8. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je zavedení autonomních technologií ve společnosti SYKORA, spol. s r.o. představující druhou fázi digitalizace a automatizace výroby. Předmětem projektu bude integrování všech částí výrobního procesu do jednoho inteligentního systému a jeho samovolně fungující autonomní subsystémy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 600 580,80 Kč
Národní soukromá částka: 28 972 507,20 Kč
 
Celková částka: 44 573 088,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena