Technologie 2016 - Výroba tepelných čerpadel HOTJET

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HOTJET CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008234
Zahájení projektu: 13. 11. 2017
Ukončení projektu: 2. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je investice do nových a moderních výrobních technologií pro výrobu tepelných čerpadel společnosti HOTJET CZ s.r.o.. Projekt je zaměřen na ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ KAPACITY, ucelení výrobního cyklu, zefektivnění procesů ve výrobě, eliminaci subdodávek, modernizaci výroby a zkvalitnění samotných výstupů výroby. Nové technologie budou vhodně doplňovat technologie stávající tak, aby byl výrobní proces co nejefektivnější.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 093 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 7 447 000,00 Kč
 
Celková částka: 13 540 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena