Školicí středisko společnosti BAND SERVIS CZ s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BAND SERVIS CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0002561
Zahájení projektu: 19. 10. 2015
Ukončení projektu: 30. 7. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování školícího střediska ve společnosti BAND SERVIS CZ s.r.o., která se zabývá zejména servisem a opravami elektrického ručního nářadí. Projekt má za cíl zvýšit kvalifikaci našim zaměstnancům. Ve školícím středisku budou probíhat nejen školení zákonného a teoretického charakteru, ale také, a to převážně, praktického charakteru. Projekt bude využívat křížového financování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 964 729,10 Kč
Národní soukromá částka: 964 729,10 Kč
 
Celková částka: 1 929 458,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena