Školící středisko manipulační techniky

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ČEMAT, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.2.00/11.00181
Zahájení projektu: 24. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování školícího střediska společnosti ČEMAT, s.r.o. Školící středisko bude centrem vzdělávání v oblasti manipulační techniky nejen pro zaměstnance žadatele, ale ve velké míře pro jeho zákazníky a partnerské firmy. V současné době podobné centrum v regionu chybí. Jedním z výstupu projektu je vybudovat nadregionální školící středisko pro zaměstnavatelé i zaměstnance v tomto oboru.
Jedná se o rekonstrukci třípodlažního objektu. V suterénu budou dílny pro výuku praktických dovedností a šatny, v přízemí a v prvním patře budou vybudovány po dvou učebnách vždy s kanceláří - zázemím pro lektory a denní místností.V podkroví bude vybudována velká učebna. Všechny učebny budou vybaveny nejmodernější multifunkční technikou. Naše oblast podnikání je zaměřena na manipulační techniku, zejména pak na příslušenství k této technice. Společnost klade nesmírné nároky pokud jde o přípravu personálu jak po fyzické stránce, tak po stránce organizace periodických bezpečnostních školení a přezkoušení. Rozvoji lidských zdrojů je věnována maximální pozornost. Standardní vzdělávání zaměstnanců zajišťuje firma organizováním pravidelných školení zabezpečujících plynulý chod firmy. Školení jsou zaměřena zejména na minimalizování rizik spojených s výkonem činnosti. Soubor běžných školení zahrnuje školení obsluhy manipulačních přístrojů, školení požární ochrany, školení zdravotních hlídek, školení řidičů referentských vozidel a řidičů z povolání, pravidelné přezkušování svářečů, apod. Kromě udržování a neustálého obnovování kvalifikace svých zaměstnanců se zaměřuje i na další jejich rozvoj a to u dělníků na rozšiřování svářečských oprávnění, získávání nových a rozšiřování stávajících řidičských oprávnění, dále u kategorie technicko hospodářských pracovníků pak školení týkající se legislativních změn v souvislosti s předmětem podnikání, kurzy zaměřené na řízení ekonomiky a školení změn v účetnictví.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 466 780,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 141 197,00 Kč
Soukromé zdroje: 5 071 985,00 Kč
 
Celková částka: 12 679 962,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena