Podpora exportních příležitostí společnosti G & B beads, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: G & B beads, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009104
Zahájení projektu: 24. 10. 2017
Ukončení projektu: 16. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je 8 účastí společnosti na předních světových veletrzích v Evropě zaměřených na bižuterii, s cílem posílení firemní pozice v Evropě. S účastmi na těchto výstavách budou vynaloženy způsobilé výdaje na pronájem výstavních ploch, připojení k sítím, pronájem a realizace stánku a vybavení, přeprava exponátů, stánku do místa konání (a zpět) vč. manipulace a balného. Propagace společnosti na výstavách bude podpořena distribucí cizojazyčných propagačních materiálů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 159 994,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 159 994,00 Kč
 
Celková částka: 2 319 988,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena