Generativní technologie ve vývoji prototypů

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: EVEKTOR, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/12.00052
Zahájení projektu: 9. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt se zabývá zrychlením a zefektivněním vývoje plně funkčních prototypů pro letecký, automobilový a všeobecný průmysl.
Cílem je vybudování komplexního pracoviště určeného pro rychlý a efektivní vývoj prototypů s kompletním zajištěním vývoje součástí od návrhu po plně funkční výrobek. Nově vznikající pracoviště doplňuje vývojový cyklus produktu o efektivní fázi ověření funkce či designu výrobku odbouráním zdlouhavých postupů konvenčních metod a jejich nahrazení flexibilním postupem využívajícím generativní technologie. Tím je v konečném důsledku dosaženo zkrácení času potřebného k uvedení produktu na trh při dodržení vysokých nároků na kvalitu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 717 280,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 185 404,00 Kč
Soukromé zdroje: 11 854 028,00 Kč
 
Celková částka: 19 756 712,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena