Pivovar Kamenice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Madcat.beer a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007619
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 14. 12. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V rámci předkládaného projektu dojde k rekonstrukci dvou objektů v areálu stávajícího brownfieldu v Kamenici (okres Jihlava). Objekty jsou v současném stavu nevyužívané a zchátralé. Po realizaci budou objekty využity pro výrobu piva (CZ NACE 11050).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 287 482,80 Kč
Národní soukromá částka: 7 684 701,20 Kč
 
Celková částka: 13 972 184,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena