Budování exportu a expanze na nové trhy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Al - Namura, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001837
Zahájení projektu: 17. 8. 2015
Ukončení projektu: 19. 4. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem tohoto projektu je účast na výstavě Gulfood 2016 v Dubaji.Společnost navazuje na více než 20tiletou tradici působení na českém trhu a více než 11letou zkušenost s výrobou a exportem energetického nápoje Big Shock!.Cílem účasti na této výstavě , je zviditelnění společnosti během její účasti. Samotná účast je důležitým ukazatelem konkurenceschopnosti a poukazuje též na sílu značky. Dalším z cílů je nalezení nových silných partnerů a nových exportních trhů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 244 145,00 Kč
Národní soukromá částka: 244 145,00 Kč
 
Celková částka: 488 290,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena