Bauma 2016

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Hydraulika Petráš s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001052
Zahájení projektu: 15. 7. 2015
Ukončení projektu: 20. 5. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Účast na výstavě Bauma 2016 v Mnichově je pro firmu jedním z nejefektivnějších marketingových nástrojů. Výstava se koná jednou za 3 roky a její návštěvnost se pohybuje okolo 500 000 návštěvníků - firem z oboru stavebnictví a dalších oborů podnikání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 484 925,00 Kč
Národní soukromá částka: 484 925,00 Kč
 
Celková částka: 969 850,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena