Automatizace výrobního procesu společnosti OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0009635
Zahájení projektu: 3. 4. 2017
Ukončení projektu: 12. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V rámci realizace projektu bude pořízen reduktor kořenových náběhů a automatická výrobní linka. Pořízení těchto technologií rozšíří technologické vybavení společnosti a zajistí firmě soběstačnost - bude moci sama uspokojit veškerou poptávku po výrobcích. Dále posílí konkurenceschopnost firmy, sníží provozní náklady, zrychlí výrobní proces, zajistí vyšší přidanou hodnotu, vyšší produktivitu práce, vyšší tržby, vyšší kvalitu vlastních výrobků a snížení fyzické náročnosti práce pro zaměstnance.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 453 720,00 Kč
Národní soukromá částka: 7 887 880,00 Kč
 
Celková částka: 14 341 600,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena