Automatizace výrobních a nevýrobních procesů firmy

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0013106
Zahájení projektu: 11. 4. 2018
Ukončení projektu: 2. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je maximální zautomatizování výrobních a manipulačních procesů - automatizace skladového hospodářství firmy, jeho implementace do stávajícího informačního systému firmy, propojení skladu s nevýrobními a výrobními procesy firmy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 520 978,50 Kč
Národní soukromá částka: 11 636 751,50 Kč
 
Celková částka: 21 157 730,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena