Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti STAR TECHNIK, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: STAR TECHNIK, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0013110
Zahájení projektu: 28. 3. 2018
Ukončení projektu: 13. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je zvýšení stupně automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti STAR TECHNIK, s.r.o. V rámci projektu dojde k pořízení a implementaci moderních technologií a jejich propojení obousměrnou komunikací do výrobního závodu žadatele za účelem větší automatizace výrobních, manipulačních a kontrolních procesů za účlem zvýšení konkurenceschonpnosti společnosti a upevnění jejího podílu jak na tuzemském, tak i na globálních trzích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 871 340,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 761 060,00 Kč
 
Celková částka: 19 632 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena