Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KRUŽÍK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012924
Zahájení projektu: 12. 2. 2018
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je zvýšení stupně automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti KRUŽÍK s.r.o. V rámci projektu dojde k pořízení a implementaci moderních technologií a jejich propojení obousměrnou komunikací do výrobního závodu žadatele za účelem větší automatizace výrobních i logistických procesů, růstu konkurenceschopnosti, podílu na tuzemském trhu a expanze na nové zahraniční trhy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 200 154,45 Kč
Národní soukromá částka: 11 514 572,55 Kč
 
Celková částka: 17 714 727,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena