AUTO MAKAR s.r.o. - nákup technologie pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AUTO MAKAR s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006291
Zahájení projektu: 25. 11. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Stavební a demoliční odpady jsou významným zdrojem druhotných surovin. Nakládání s nimi specifikováno i v POH ČR. Velký vliv na zvyšování množství recyklovaných stavebních a demoličních odpadů má zejména zvolená technologie demolice stavby a následně zejména velikostní úprava (drcení) vzniklého odpadu a jeho vytřídění na uplatnitelné složky. Náš projekt spočívá v pořízení drtiče, třídiče, rypadla s hydraulickým kaldivem a kolového nakladače. Místo realiace bude okres Most, Ústecký kraj.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 800 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 13 200 000,00 Kč
 
Celková částka: 24 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena