ArteGlass

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Renata Matyášová
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008898
Zahájení projektu: 23. 1. 2017
Ukončení projektu: 26. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na individuální účasti na zahraničních výstavách v letech 2017 až 2019.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 200 007,00 Kč
Národní soukromá částka: 200 007,00 Kč
 
Celková částka: 400 014,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena