Areál Žatec H a R Komplet s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: H a R Komplet, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007942
Zahájení projektu: 25. 1. 2018
Ukončení projektu: 25. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Obsahem projektu je komplexní rekonstrukce nemovitostí bývalé strojní a traktorové stanice v Žatci, okres Louny. Budovy byly postaveny v r.1981, jsou zařazeny mezi brownfieldy a v současné době jsou více než 10 let nevyužívané, žadatel koupil areál v r.2016. Ze stávajících budov bude provedena celková rekonstrukce 3 samostatných objektů - administrativní budovy se sociálním zázemím a sklady, výrobní haly s vestavěným patrem, skladovou halou materiálu a hotových výrobků, a venkovními úpravami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 960 849,31 Kč
Národní soukromá částka: 14 784 434,46 Kč
 
Celková částka: 22 745 284,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena