Areál HYNČICA - rekonstrukce objektů

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Hynčica, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000608
Zahájení projektu: 22. 6. 2015
Ukončení projektu: 8. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt řeší stavebně-technické rozšíření podnikatelského areálu. Na zakoupených pozemcích stojí dvě budovy - bývalá administrativní budova a výrobní hala, obě ve stavu brownfield v minulosti sloužící VD invalidů. Areál bezprostředně přiléhá k areálu žadatele. Projekt řeší celkovou revitalizaci - odstranění haly a stavbu nové a rekonstrukcí býv. adm. budovy. Rozšířením výrobních prostor se otevírá cesta k výrobě konstrukcí a a komponentů pro nástavbu nákladních automobilů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 306 584,35 Kč
Národní soukromá částka: 24 819 158,65 Kč
 
Celková částka: 45 125 743,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena