AMiT MARKETING

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AMiT, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016473
Zahájení projektu: 15. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je prostřednictvím participace na vybraných mezinárodních veletrzích nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich. Hlavním záměrem je navýšení exportu společnosti a jeho podílu na celkovém obratu a rozšíření počtu cílových zemí na světovém trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 775 582,50 Kč
Národní soukromá částka: 3 775 582,50 Kč
 
Celková částka: 7 551 165,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena