ALLIGARD s.r.o. - modernizace výrobních technologií společnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALLIGARD s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006613
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 26. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení moderních strojů a zařízení ke zpracování textilu. Cílem projektu je navýšení výrobních kapacit, zefektivnění výroby, snížení výrobních nákladů a uspokojení poptávky zákazníků. Projekt přispěje k posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu MSP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 193 875,90 Kč
Národní soukromá částka: 15 217 198,10 Kč
 
Celková částka: 23 411 074,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena