Modernizace rybářství I.- ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000532
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Ukončení projektu: 15. 8. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Realizací projektu byl podnik dovybaven potřebnou technikou - dopravními prostředky do 3,5t, nad 3,5 a nad 12 t, dále přívěsy a drobným vybavením. Veškerou techniku a vybavení žadatel nutně potřebuje pro celoroční obslužnost rybničního hospodářství - rozvoz krmiva, převoz ryb na při výlovech sádky a vysazování ryb, údržba rybníků v letním období, pravidelné kontroly rybníků v průběhu roku a dále při uvádění ryb na trh. 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 695 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 565 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 6 260 000,00 Kč
 
Celková částka: 12 520 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena