Aleš Sádek - pořízení vybavení truhlářské dílny

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Aleš Sádek
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0005708
Zahájení projektu: 31. 10. 2015
Ukončení projektu: 28. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Podnikatel Aleš Sádek se zabývá od začátku vzniku své živnosti 25.02.2013 truhlářskou výrobou. Projekt je zaměřený na pořízení výrobní technologie pro truhlářskou dílnu, tak aby žadatel mohl dále rozvíjet své aktivity, které se vyznačují ve svém oboru vysokou kvalitou zpracování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 212 721,75 Kč
Národní soukromá částka: 259 993,25 Kč
 
Celková částka: 472 715,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena