ARAPLAST - Stavební úpravy výrobního objektu a přístavba nové dvoupodlažní haly

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ARAPLAST spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.3.00/12.00017
Zahájení projektu: 8. 10. 2009
Ukončení projektu: 29. 9. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

-Společnost ARAPLAST spol. s r.o. (dále jen Araplast) sídlící v obci Doubravice nad Svitavou se od svého založení zabývá výrobou dopravního značení. Kromě dopravních značek společnost Araplast prodává celý sortiment dopravních zabezpečovacích zařízení od firmy HIT HOFMAN INTERTRANS jako její autorizovaný prodejce. Firma patří také k zakládajícím členům ČM ASOCIACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, na jejíž platformě se podílí na vzniku nových technických a legislativních předpisů.
Stávající objekt firmy Araplast, jehož rekonstrukce je předmětem předkládaného projektu, svými výrobními prostorami již kapacitně nevyhovuje potřebám vzrůstající produkce, a proto bylo rozhodnuto o jeho rozšíření dvoupodlažní přístavbou. Současně s rozšířením objektu budou provedeny stavební úpravy ve stávajících prostorách zastřešené výrobní, manipulační a skladové plochy, z důvodu získání dalších výrobních prostor a zajištěné potřebné návaznosti výroby.
V rámci rekonstrukce dojde k zarovnání podlah, provedení nového vnitřního členění a nadstandardního zateplení a dalších úprav souvisejících s napojením objektu na novostavbu. Přístavba bude architektonicky navazovat na stávající objekty a bude odpovídat kapacitním požadavkům investora. Podél přístavby pak bude vystavěna rovněž komunikace, navazující na zpevněné plochy v areálu firmy žadatele.
 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 648 490,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 526 205,00 Kč
Soukromé zdroje: 6 783 131,00 Kč
 
Celková částka: 16 957 826,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena