ALBA CR spol. s r.o. - demolice a výstavba haly na výrobu židlí

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALBA CR spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007950
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je demolice v současné době nevyhovujících objektů na p. p. č. 3545/2 a 3542 (k.ú. Slezská Ostrava) a na jejich stávajícím místě výstavba nové moderní haly na výrobu kancelářských židlí. Předmět projektu spadá pod CZ-NACE "31.01 - Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů". Součástí výstavby objektu jsou i přilehlé zpevněné plochy (rozšíření vjezdu pro nákladní automobily, obslužné komunikace).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 139 899,45 Kč
Národní soukromá částka: 9 545 527,57 Kč
 
Celková částka: 14 685 427,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena