Akvizice a posílení vlivu společnosti LUBRICANT s.r.o. na rumunském a polském trhu

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: LUBRICANT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009017
Zahájení projektu: 30. 1. 2017
Ukončení projektu: 20. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je účast společnosti LUBRICANT s.r.o. na veletrzích v Rumunsku a Polsku. Účastí na odborných a specializovaných veletrzích vejde jméno a produktové portfolio společnosti ve známost a bude posílena pozice na trhu, zároveň bude zmapována konkurence a její produktová nabídka. Tím dojde k získání nových odbytových trhů pro společnost LUBRICANT s.r.o. a zvýšení informovanosti o ekologicky šetrných mazivech a ekologii produkce a zlepšení environmentální politiky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 319 876,50 Kč
Národní soukromá částka: 319 876,50 Kč
 
Celková částka: 639 753,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena