Adventure menu - účast na veletrzích v roce 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Adventure Menu s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009092
Zahájení projektu: 31. 1. 2017
Ukončení projektu: 27. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost Adventure Menu se zúčastní dvou mezinárodních veletrhů v roce 2017, které se konají v Německu. Bude zde propagovat produkty své vlastní značky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 377 603,00 Kč
Národní soukromá částka: 377 603,00 Kč
 
Celková částka: 755 206,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena