Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST-COVER s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BEST - COVER s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003319
Zahájení projektu: 25. 10. 2016
Ukončení projektu: 27. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Nemovitost k rekonstrukci společnosti BEST-COVER s.r.o. se nachází v Hořepníku dle současného ÚP na ploše určené pro smíšenou komerční výstavbu. Objektem záměru je nemovitost parcelní číslo 290. Jedná se o budovu postavenou v roce 1979 původně určenou jako hala textilní výroby podniku MODETA (dnes opuštěný, chátrající objekt). Záměr projektu předpokládá adaptaci nemovitosti na administrativně výrobní objekt společnosti Best-Cover s.r.o.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 440 645,47 Kč
Národní soukromá částka: 6 649 677,80 Kč
 
Celková částka: 12 090 323,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena