A & G Co, s.r.o. - účast na výstavách a veletrzích 2019/2020

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: A & G Co, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013212
Zahájení projektu: 29. 8. 2018
Ukončení projektu: 25. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt navazuje na dlouhodobé exportní zkušenosti společnosti A & G Co., s.r.o.. Usnadní vstup a posílí aktivity na zahraničních trzích prostřednictvím účasti na 2 zahraničních výstavách, v lokalitách s vysokým potenciálem růstu. V rámci projektu se zúčastníme veletrhů a vyrobíme propagační materiály. Cílem projektu je upevnit export se značkou vyrobenou v ČR v rámci EU, v důsledku toho navýšit výrobu a zajistit dlouhodobou udržitelnost společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 651 780,25 Kč
Národní soukromá částka: 651 780,25 Kč
 
Celková částka: 1 303 560,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena