3K stavby - pořízení pásového nakladače

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: 3K stavby s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018162
Zahájení projektu: 26. 5. 2019
Ukončení projektu: 25. 5. 2020
Předpokládané datum ukončení: 28. 5. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Pořízení multifunčního pásového nakladače.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 000 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 222 222,23 Kč
 
Celková částka: 2 222 222,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena