3D měření pro zvýšení kvality produkce ve společnosti GD Druckguss s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: GD Druckguss s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017909
Zahájení projektu: 5. 10. 2019
Ukončení projektu: 27. 5. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na pořízení moderního Multisenzorového měřícího stroje pro 3D měření, které společnosti umožní rychlé a přesné třírozměrné bezkontaktní měření na základě analýzy obrazu. Nově pořizovaná technologie umožní nahradit současně využívaná konvenční měřidla jež limitují rychlost měření a do jisté míry i jeho přesnost. Cílem projektu je tak zvýšení přesnosti a efektivity výroby a konkurenceschopnosti žadatele na trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 999 999,99 Kč
Národní soukromá částka: 1 222 222,23 Kč
 
Celková částka: 2 222 222,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena