Vybudování školicí infrastruktury v Hotelové škole Bohemia

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Hotelová škola Bohemia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/05.00385
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Modernizace vybavení učebny stolničení, učebny pro výuku technologie přípravy pokrmů - kuchyně a vybavení nové učebny informačních technologií v Hotelové škole Bohemia s.r.o. přibližuje výuku profesní praxi a zvyšuje tak zaměstnanost absolventů školy. Zastaralé vybavení odborných gastronomických učeben bylo nahrazeno moderními přístroji, které jsou běžně používány v praxi a jsou v souladu se současným trendem v tomto oboru. Modernizace vybavení souvisí s rozšířením výuky o nové odborné předměty a se zavedením nových výukových metod včetně e-learningu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 806 914,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 671 808,00 Kč
Soukromé zdroje: 497 635,00 Kč
 
Celková částka: 4 976 358,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena