Výzkum a vývoj nového filtračního zařízení na odstraňování rtuti ze spalin

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_293/0017885
Zahájení projektu: 4. 11. 2019
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Žadatel pracoval na nalezení vhodného technického řešení na snižování emisí rtuti ve spalinách z kombinované výroby elektrické energie a tepla spalující hnědé uhlí, kterým by byla navrhovaná koncepce řešení, která vychází z vlastností rtuti a z unikátních vlastností textilních sítí z mikrovláken čediče a uhlíku. Cílem projektu bylo dopracování výzkumu a vývoje uvedeného řešení do finální fáze a příprava jeho komercializace.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak evropské fondy pomáhají našemu ovzduší: 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 701 159,99 Kč
Národní soukromá částka: 6 913 640,01 Kč
 
Celková částka: 12 614 800,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena