Vývoj softwaru a hardwaru pro měření parametrů antén bezpilotními letouny

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: B PLUS TV a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009049
Zahájení projektu: 14. 8. 2017
Ukončení projektu: 14. 8. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V rámci projektu bude poskytnuta odborná služba v oblasti návrhu zařízení pro měření parametrů antén s použitím bezpilotních zařízení (UAV) a vývoj softwaru pro zpracování a vizualizaci naměřených dat. K tomuto řešení je nutné dořešit technického řešení a vyvinout software, který umožní rychlé a efektivní měření nových a stávajících antén a anténních systémů. Výstupem služby bude dodání návrhu prototypu zařízení pro měření a návrh řešení pro vývoj software k zpracování a vizualizaci dat.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 247 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 82 500,00 Kč
 
Celková částka: 330 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena