Výroba vícevrstvých bariérových fólií nové generace

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: INVOS, spol. s r. o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012125
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup technologie pro výrobu vícevrstvé bariérové dloužené fólie. Novostí je změna konstrukční koncepce produktu - náhrada bariérových polymerů bariérou tvořenou nanočásticemi jílů. Účelem řešení je podstatné zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku: a) snížení materiálových nákladů (výrazně levnějším bariérovým substrátem ) b) získání nových užitných vlastnosti - nový produkt je recyklovatelný (užitím nanočástic jílů) a je transparentní (důsledkem dloužení).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 914 522,10 Kč
Národní soukromá částka: 83 412 683,90 Kč
 
Celková částka: 128 327 206,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena