Uvedení na trh parket nadstandardních rozměrů

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Princ parket s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004448
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 15. 9. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je zavedení zpracování surových dřevěných polotovarů v původních nevykrácených (vytěžených) rozměrech, čímž dojde k umožnění výroby dřevěných parket extrémních rozměrů. Dojde k uvedení nového produktu na trh - nadrozměrné parkety.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 100 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 9 900 000,00 Kč
 
Celková částka: 18 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena