Inovace termoolejových zdrojů tepla pekařských pecí Kornfeil spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Kornfeil spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001682
Zahájení projektu: 30. 11. 2015
Ukončení projektu: 9. 3. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je uvedení na trh nového zdroje tepla pro termoolejové pekařské pece. Firma Kornfeil patří k pěti nejvýznamnějším výrobcům termoolejových pekařských pecí v Evropě a projekt je důkazem jejích inovačních aktivit. Projekt je v souladu s cílem programu Inovace - posílit inovační výkonnost domácích firem a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 758 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 16 266 250,00 Kč
 
Celková částka: 25 025 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena