Inovace technologie výroby směsi pro přípravu sirných hnojiv

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Lovochemie, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011122
Ukončení projektu: 22. 7. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je zavedení inovativní výroby směsného roztoku síranu amonného (tzv. "břečky"), který je základní surovinou pro výrobu sirných hnojiv (DASA 26+13S a DASA 25+12S). Výstupem projektu bude produktová inovace (inovovaná řada produktů DASA) a procesní inovace (nový typ modelového reaktoru pro výrobu "břečky"). Projekt navazuje na ukončený výzkum sirných hnojiv s přímým použitím kyseliny sírové realizovaný ve spolupráci s VUCHT a.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 000 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 150 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 200 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena