Funkcionalizace nanovlákenné struktury

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Nano Medical s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen vývoj funkcionalizovaných materiálu vhodných pro krytí ran. Materiály zajistí řízené uvolňování léčiv - analgetik, antibiotik, nebo aditivaci biologicky aktivních látek např. enzymů. Projekt navazuje na předchozí aktivity žadatele a spolupracující VaV organizace v oblasti vývoje materiálů na krytí ran. Projekt využívá nové postupy přípravy nanovlákenných struktur obsahujících modifikovaný chitosan. Tato technologie je předmětem patentu CZ 307059.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 111 142,20 Kč
Národní soukromá částka: 2 265 307,80 Kč
 
Celková částka: 7 376 450,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena