Bezpilotní monitorovací systém znečištění ovzduší

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ODOUR, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012423
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Společnost ODOUR se zabývá problematikou životního prostředí a jeho znečištěním. Cílem projektu je vyvinout progresivní monitorovací systém znečištění ovzduší, který zcela inovativně bude k měření využívat bezpilotní zařízení a bude obsahovat multisenzorové struktury zaznamenávající řadu látek, která se standardně neměří. Projekt je realizován bez partnera v rámci interních výzkumných a vývojových kapacit firmy ODOUR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 349 152,57 Kč
Národní soukromá částka: 1 388 020,43 Kč
 
Celková částka: 2 737 173,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena