Bezpečná kanalizace v oblastech s enviromentálním rizikem negativních dopadů na podzemní vody

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014398
Zahájení projektu: 16. 11. 2018
Ukončení projektu: 31. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na výzkum bezpečných způsobů odkanalizování oblastí s environmentálním rizikem negativních dopadů na kvalitu a kvantitu podzemních vod a návrh bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu. Odkanalizování a zásobování pitnou vodou úzce souvisí s bezpečnostním rizikem nejen v podmínkách ČR, EU, ale i ve světovém měřítku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 292 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 97 500,00 Kč
 
Celková částka: 390 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena