AV a EV motoru umožňujícího spalovat nestandardní paliva

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Adast Systems, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004600
Zahájení projektu: 29. 9. 2015
Předpokládané datum ukončení: 28. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Před. proj. je AV a EV podmínek spalování odp. tuků v jinak standardním vznětovém motoru jako náhrada za st. paliva. Cílem je vyřešení řady bariér bránících širšímu uplatnění výrobku a způsobu jeho provozování - motoru spalujícího odpadní tuky jako multifunkčního energ. zdroje pro kombinovanou výrobu energií (teplo, teplá užitková voda, elektrická energie, atp.). Projekt řeší využití odpadních tuků, které v odp. systému způsobují snižování účinnosti a zvyšování nákladů na čištění odp. vod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 455 561,77 Kč
Národní soukromá částka: 11 492 168,23 Kč
 
Celková částka: 32 947 730,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena