Automatizace Virtualizačních Platforem

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALTRON Business Solutions, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004970
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Systém automatizuje aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb, měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací. Předmětem projektu bude výzkum a vývoj v rámci AVIP, výstupem bude software.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 949 859,40 Kč
Národní soukromá částka: 15 367 140,60 Kč
 
Celková částka: 37 317 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena