Automatizace ručního prosycování kompozitů

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HPH, spol.s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015542
Zahájení projektu: 1. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je PV a EV technologie pro automatizované prosycování kompozitů (laminátů) pro výrobu dílů větroňů metodou tzv. Prepregu just in time. V rámci projektu budou postupně navrženy a sestaveny dva různé prototypy, s různými technickými parametry i HW a SW výbavou. Cílem je náhrada jinak manuální výroby dílů, tím zefektivnění VaV i výroby kompozitových větroňů. Výsledky projektu najdou uplatnění v samotné firmě řešitele i v jiných firmách v oborech letectví, automotiv, atd.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 405 760,79 Kč
Národní soukromá částka: 24 676 784,21 Kč
 
Celková částka: 57 082 545,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena