Asistenční jednotka pro pacienty s Alzheimerovou chorobou

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Principal engineering s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015480
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt bude zaměřen na oblast domácí péče pro pacienty s Alzheimerovou chorobou s využitím pokročilých technologií (IoT, umělá inteligence). Výstupem projektu bude řešení sestávající z SW, HW komponent a inovativních asistenčních postupů pro lékaře, odborný personál, pacienty a rodinné příslušníky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 616 268,00 Kč
Národní soukromá částka: 11 719 732,00 Kč
 
Celková částka: 29 336 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena