Aplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot VITON s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: VITON s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015549
Zahájení projektu: 17. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum antikorozních vlastností, které budou využity při vývoji zcela nové generace antikorozních nátěrových hmot pro "high-tech" skupinu výrobků. Hlavním výsledkem našeho průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje bude unikátní ověřená výrobní technologie pro aplikační doménu 1.3.2. Letecký a kosmický průmysl. Dalšími výsledky budou dva funkční vzorky a užitný vzor. Projekt je v souladu s Národními prioritami VaVaI, má pozitivní vliv na životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 270 763,65 Kč
Národní soukromá částka: 16 467 736,35 Kč
 
Celková částka: 38 738 500,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena