Aplikační projekt v oblasti monitorovacích a detekčních systémů

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MAXPROGRES, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012356
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 10. 1. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt byl koncipován jako komplexní program na podporu aplikačního výzkumu společnosti MAXPROGRES, s.r.o.., na kterém se bude aktivně spolupodílet se subjekty výzkumu a vývoje z akademické sféry. Půjde o průmyslový a experimentální výzkum a vývoj v oblasti bezpečnostních a monitorovacích systémů - nové technologie video a inter detekcí. Jedná se o vývoj unikátního programu a perspektivního uplatnění výsledků práce v následující praxi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 900 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 100 000,00 Kč
 
Celková částka: 12 000 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena