Aplikace ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010356
Zahájení projektu: 18. 12. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu spojovací hmoty pro zdění tzv. broušených cihel, tedy prvků přesného zdění. Jako výstup tohoto výzkumně-vývojového projektu je očekáván prototyp Spojovací hmota pro prvky přesného zdění na bázi směsného disperzně-silikátového pojiva. Tento produkt vykryje popsanou mezeru stavebního trhu v oblasti stavebních hmot, eliminuje nevýhody současných technologií a používaných materiálů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 449 882,25 Kč
Národní soukromá částka: 3 817 617,75 Kč
 
Celková částka: 7 267 500,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena