APLIKACE v oblasti in vitro diagnostiky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008832
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 19. 1. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je zřízení speciálního centra zajišťujícího experimentální vývoj a výzkum v oblasti biomedicínského výzkumu a in vitro diagnostiky (dále pro přehlednost uváděno společně jako in vitro diagnostika nebo IVD). Centrum bude náležitě vybaveno potřebnými technickými a technologickými prostředky a také personálně

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 366 935,35 Kč
Národní soukromá částka: 18 470 996,65 Kč
 
Celková částka: 40 837 932,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena