Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TES s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V rámci projektu bude proveden transfer znalostí z oblasti výpočtů krize varu z FEKT VUT Brno do firmy žadatele TES s.r.o. Cílem tohoto transferu je ve firmě TES urychlit inovační proces zavedením pokročilých metod, programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderném reaktoru umožňující provádění bezpečnostních termo-hydraulických výpočtů jaderných zařízení a rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 235 280,70 Kč
Národní soukromá částka: 1 815 120,30 Kč
 
Celková částka: 6 050 401,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena