Aplikace procesu inmouldingu vícekomponentních emblémů pro automobilový průmysl

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: CROMTRYCK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010188
Ukončení projektu: 25. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Žadatelem o dotaci je společnost CROMTRYCK s.r.o., která se specializuje na výrobu, montáž a prodej hliníkových emblémů a jiných dekorativních předmětů. V rámci předkládaného projektu plánuje společnost implementovat změnu výrobního postupu tak, aby byl snížen negativní dopad výroby a výrobku na životní prostředí a zároveň, aby inovovaný výrobek byl odolnější ve vztahu k vnějšímu prostředí a měl větší životnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 909 695,25 Kč
Národní soukromá částka: 5 403 719,75 Kč
 
Celková částka: 8 313 415,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena