Aplikace pro operativní plánování logistiky a výroby jako celku

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: miraclIS, SE
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004733
Zahájení projektu: 1. 10. 2015
Ukončení projektu: 29. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 29. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvoření integrovaného řešení, dodávajícího data pro plánování všech podnikových zdrojů, za využití relevantních dostupných dat na úrovni podniku. V současnosti jsou na trhu dostupné pouze produkty, které v zásadě nereflektují chod podniku jako celku. Vývoj bude obsahovat tvorbu nových matematických modelů a algoritmů s nimiž bude nová aplikace umožňovat řešit strategické, provozní a operativní plánování jako jeden celek ve formě integrovaného prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 194 597,15 Kč
Národní soukromá částka: 8 687 835,85 Kč
 
Celková částka: 28 882 433,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena